Kontrola jakości

WIZUALNA KONTROLA JAKOŚCI

Wszystkie nasze wyroby poddawane są kontroli wizualnej.

Polega to na sprawdzeniu:
– powierzchni polerowanych oraz ich powłoki galwanicznej pod kątem zarysowań lub uszkodzeń
– jakości oraz ilości kamieni jubilerskich
– funkcjonowania zamków lub zapięć

Dzięki temu eliminowane są wyroby z defektami.

KONTROLA CZYSTOŚCI MATERIAŁU

Za pomocą specjalistycznego urządzenia pomiarowego firmy ASKER dokonywana jest analiza spektrometryczna.

Dzięki spektrometrii mamy pewność iż wyroby spełniają normy regulacji REACH dotyczących ograniczeń zawartości niebezpiecznych substancji takich jak nikiel, kadm, ołów.

USŁUGA KONTROLI JAKOŚCI

Chcesz sprawdzić swój wyrób?

Na zlecenie klientów przeprowadzamy analizę spektrometryczną powierzonych nam produktów.

Chcesz poznać skład pierwiastkowy swojego wyrobu?

Badanie składu wyrobów jubilerskich wykonujemy na spektrometrze Fischerscope 220 Analiza pokaże nam zawartość takich pierwiastków jak: Au, Ag, Cu, Zn, Ni, Pd, Cd, Pt, Sn, Pb, Fe, Cr, Mo, Co, Rh, In, W, Mn, Bi, Ga, Ir, Ru

Skontaktuj się z nami

foto: © Helmut Fischer GmbH

SPEKTROMETR

Kontrola czystości materiału

Spektrometr Fischerscope to specjalistyczne urządzenie pozwalające na analizę składu pierwiastkowego substancji. Urządzenia tej klasy wykorzystywane są w Urzędach Probierczych w Polsce i na całym świecie. Analiza odbywa się na podstawie zarejestrowanego widma.

Firma HELMUT FISCHER już od ponad 60-ciu lat jest wiodącym producentem dostarczającym rozwiązania z dziedziny pomiarów grubości powłok, analizy składu, mikro-twardości i badań materiałowych.

Dzięki temu urządzeniu mamy pewność iż wyroby spełniają normy regulacji REACH dotyczących ograniczeń zawartości niebezpiecznych substancji takich jak nikiel, kadm, ołów